Home » Protect Your People Before It’s Too Late

Protect Your People Before It’s Too Late

Protect your people before it’s too late !

Most people are more concerned with paying their mortgage and rent than buying life insurance for their people; however, how would those bills get paid if they were no longer around?

ការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់គ្រួសាររបស់អ្នកដ៏ឆ្លាតវៃ គឺជាការការពារសុភមង្គលគ្រួសាររបស់អ្នក ។

មានមនុស្សភាគច្រើនព្រួយបារម្ភពីការបង់រំលោះ ពីការបង់ការជួលផ្ទះ និងការចំណាយផ្សេងៗទៀត ជាជាងការប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងសំរាប់សមាជិកគ្រួសារ ឬការសន្សំសំរាប់ការចូលនិវត្តន៏របស់ពួកគាត់ ។ ចុះប្រសិនបើមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងដែលអាចឈានដល់ការ​ ពិការភាពទាំងស្រុង ឬក៏បាត់បង់ជីវិត តើការចំណាយទាំងនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណា ដែលវានឹងអាចធ្លាក់ជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សមាជិកក្នុងគ្រួសារជាក់ជាមិនខាន ។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ហើយតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាបែបនេះ?

គ្រួសារនេះមិនទាន់បានរៀបចំផែនការការពារគ្រួសារនិងកូនរបស់គាត់នៅឡើយទេ ហេតុនេះក្រោយពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏ គ្រួសាររបស់គាត់ជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយការសិក្សារកូនរបស់គាត់ក៏មានការលំបាកដែរ ។ ​ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកបានរៀបចំផែនការការពារគ្រួសាររបស់អ្នកបានរួចរាល់ នោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៏ស្ងប់នៅក្នុងចិត្ត ទោះបីជាអ្នកមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ ។

តើអ្នកធ្លាប់បានដឹងពីវិស័យធានារ៉ាប់រងដែរឬទេ?

វិស័យធានារ៉ាប់រងគឺជាវិស័យមួយដែលទើបតែមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយអ្នកដែលបានយល់ដឹងពីវិស័យនេះគឺនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ ។ មួយចំនួនទៀតអាចនឹងភាន់ច្រឡំថាគឺជាការបោកប្រាស់ ឬពុំមានសំណងសមស្របតាមការសន្យាពីក្រុមហ៊ុននោះទេ នៅពេលពួកគេមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើង ។ អ្នកខ្លះបន្ទោសពីនេះ អ្នកខ្លះទៀតបន្ទោសពីនោះ ។ តែផ្ទុយទៅវិញ តើអ្នកមានបានដឹងទេថា រាល់បណ្តារប្រទេសអភិវឌ្ឍន៏ជាច្រើន ភាគច្រើននៃប្រជាជនរបស់ពួកគេ គឺបានទទួលយកសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងទាំងនោះ សំរាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ។ វាគឺជាការសន្សំ និងការការពារមួយដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតសំរាប់សមាជិកក្នុងគ្រួសារ និងសំរាប់មនុស្សដែលជាទីស្រលាញ់ ។

“ចុះចំណែកអ្នកវិញ?”

តើអ្នកមានបានគិតអ្វីខ្លះសំរាប់គ្រួសាររបស់អ្នក និងសំរាប់មនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់?​ តើអ្នកមានរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ សំរាប់គ្រួសាររបស់អ្នកហើយ រឺនៅ?

អ្នកអាចសន្សំប្រាក់ដោយខ្លួនឯង ឬនៅក្នុងធានាគារបានយ៉ាងងាយ ប៉ុន្តែតើអ្នកទទួលបានការការពារសំរាប់ខ្លួនអ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកដែរឬទេ? (ប្រហែលជាមិនបានទេ)។ ចុះបើសិនយើងមានគណនីសន្សំមួយ ហើយទទួលបានការការពារទៀត​នោះ​ នោះយើងប្រាកដជាមានអារម្មណ៏ស្ងប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ច ពីព្រោះយើងបានត្រៀមហរិញ្ញវត្ថុរួចជាស្រេចសំរាប់ខ្លួនយើងនិងគ្រួសាររបស់យើង ។ ទោះបីយើងមានរឿងអីកើតឡើង ដែលអាចបណ្តាលអោយយើងពិការភាពទាំងស្រុងឬក៏បាត់បង់ជីវិតក៏ដោយ ក៏គ្រួសាររបស់យើងនឹងមិនមានផលលំបាកខាងផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុដែរ ។

ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមណែនាំពីការបើកគណនីសន្សំមួយដែលមានការការពារដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជា​មួយក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៏ (Manulife – Life Insurance

ក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៏បានចាប់ផ្តើមនៅប្រទេសកាណាដា ឆ្នាំ១៨៨៧​ មកដល់អាស៊ីឆ្នាំ ១៨៩៧ និង​មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១២ ។ ក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើដំណើរជាង ១២០ឆ្នាំ ទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង ដោយផ្តល់សេវាកម្មសន្សំនិងការការពារ ។ 

ប្រភេទសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៏

១. ខ្ញុំនិងមេនូឡាយហ្វ៏​ – គំរោងសន្សំនិងការពារ (Saving and Protection)

ជាគំរោងដែលទទួលបានការការពារ​និងការសន្សំសំរាប់គ្រួសាររបស់អ្នក (Providing both protection and saving to your family) ។

អានបន្តត្រង់នេះ Manulife Saving Protector

២. មេនូឡាយហ្វ៏ជីវិតខ្ញុំ – គំរោងចូលនិវត្តន៏និងការពារ (Whole Life and Protection)

គម្រោង “មេនូឡាយហ្វ៍ជីវិតខ្ញុំ” is a whole life product which provides a life time protections to customers until age 100. Live the same way, Today and Tomorrow with “មេនូឡាយហ្វ៍ជីវិតខ្ញុំ”​ ។

អានបន្តត្រង់នេះ Whole Life Protector with Manulife 

៣. គំរោងការអប់រំរបស់កូន (Education and Protection)

One of the best gifts for your children!

អនាគតរបស់កូនគឺសំខាន់ណាស់ ហើយក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ អ្នកតែងតែចង់ផ្តល់ការអប់រំដ៏ល្អបំផុតដល់កូនរបស់អ្នក ។

Manulife Education Protector is a multi-purpose savings and protection plan designed especially for parents who want to systematically save for and protect their children’s financial support for higher education.

អានបន្តត្រង់នេះ Manulife Education Protector

៤. គំរោងការពារជាក្រុម (Manulife Group Protector)

Protect Your Team, Grow Your Business !

ពង្រឹងភាពស្មោះត្រង់និងភាពស្វាហាប់លើការងារដល់ក្រុមរបស់អ្នក ។

Retaining talent while growing business is a very challenging task for every company in Cambodia. Companies can now increase employee’s loyalty by providing comprehensive protection to their staff and families, thereby helping them with their big financial decisions.

អានបន្តត្រង់នេះ Manulife Group Protector

Manulife Commenced operation on 28 June 2012, Manulife Cambodia was the latest market entry by Manulife Financial, one of the world’s leading life insurance companies. As the first wholly foreign-owned life insurance company in the kingdom, Manulife Cambodia is committed to providing clients with much needed financial protection products and services.

Read more: Manulife in Cambodia

  មតិយោបល់ពីអតិថិជន (Testimonials From Our Clients)

 ទំនាក់ទំនងទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងមេនូឡាយហ្វ៏

អ៊ូ រតនៈ (OU RATANAK) (+855) – 98- 701-129

ប្រុក ណាវ៉ាន់ (BROK NAVAN) (+855) – 96-632-8338

ឡឹង គឹមរិទ្ធ (LING KIMRITH) (+855) – 97-797-9836

satisfaction guaranteed

If you don’t satisfy with our service, you can cancel  within 21 days after your policy is issued. We think you’ll agree the Manulife guarantee is one of the best you’ll see in the industry.